Miejscowości

Wiadomości

piotr

piotr

Przewodnik górski beskidzki ( nr leg. 469/07), przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odznaczony medalem "ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI" przez Ministra Sportu i Turystyki w 2009r. Wiceprezes Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody i członek zarządu Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty". Koordynator regionalny punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem" na obszarze województwa podkarpackiego.

Karpacki entomozieleniec w Myczkowcach

czwartek, 28 grudzień 2017 12:44

Realizacja inicjatywy „Karpacki entomo – zieleniec” przez Nieformalną Grupę Promocji Bieszczadów BAKOKU sfinansowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowaną poprzez projekt Karpackie Inicjatywy Lokalne 2 koordynowane przez Stowarzyszenie Ekopsychologia. Inicjatywę zrealizowano na terenie Ośrodka Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego w Caritas w Myczkowcach ( województwo podkarpackie, powiat leski, gmina Solina). Działania polegały m in. na: zorganizowaniu dwóch szkoleń dotyczących popularyzacji wiedzy o owadach z uwzględnieniem gatunków chronionych oraz wpisanych do II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Podczas wykładów zwrócono uwagę na problemy związane z zamieraniem populacji owadów zapylających oraz występowania roślin inwazyjnych. W przedmiotowych szkoleniach w dniach 7 grudnia 2016r. i 28 stycznia 2017r. uczestniczyli członkowie lokalnych stowarzyszeń, pszczelarze, rolnicy oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych w liczbie 65 osób. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego w Caritas w Myczkowcach, za budynkiem Centrum Informacji o Obszarach Natura 2000 urządzono skwer obsadzając powierzchnię 3,5 ara roślinami miododajnymi i chętnie odwiedzanymi poprzez owady (chrząszcze, motyle, błonkówki, muchówki itp.). Warto podkreślić, że zakupiono jedynie gatunki rodzimej flory. Przed wykonaniem w/w nasadzeń, sporządzono stosowny projekt z wizualizacją 3D. Nasadzenia w formie żywopłotów obejmują kilka stref o trzech ścianach które można eksplorować ze ścieżki wytyczonej z alei wiodącej prostopadle do w/w stref. Na obszarze zieleńca  urządzono ścieżkę – quest przyrodniczy  o tematyce dendrologicznej i entomologicznej z wykorzystaniem qr-kodów, które po zeskanowaniu urządzeniem mobilnym (tablet, smartfon, ipad) przekierowują na stronę internetową z opisem i galerią. Na zieleńcu znajduje się 10 tabliczek obejmujących następujące zagadnienia: owady, chrząszcze, motyle, błonkówki, pszczoła miodna, trzmiele, rośliny miododajne, rośliny inwazyjne, zapylanie i owady zapylające.  Przy głównej drodze przebiegającej przez ośrodek,  obok zieleńca postawiono tablicę z opisem inicjatywy „Karpacki entomo – zieleniec”, z drugiej strony przedmiotowa tablica służy jako plansza do połowów, fotografowania  i monitorowania owadów nocnych oraz realizacji zajęć po zmierzchu. W ramach omawianej inicjatywy zakupiono czerpak entomologiczny oraz siatkę do połowu owadów latających, które służą do realizacji zajęć przyrodniczych ukierunkowanych na poznawanie rodzimych gatunków owadów. Do tej pory zorganizowano 40 warsztatów dla dzieci i młodzieży z użyciem przedmiotowego sprzętu. Wykonano także z drewna cztery hotele dla owadów, które postawiono na zieleńcu. Corocznie Ośrodek Caritas w Myczkowcach odwiedza łącznie około 90 tys. Odwiedzających. Szacuje się że Entomo-zieleniec odwiedzi około 15 tys. osób. Warto wiedzieć, że owady spełniają ogromną rolę w przyrodzie i życiu człowieka. Zdaniem wielu naukowców  dzisiejsze czasy należą do  cywilizacji ludzi i owadów.  Gatunki te przystosowały się do życia na wszystkich kontynentach. Koegzystują na całym świecie, poza głębinami oceanicznymi i arktyczną pustynią. Życie ludzi i owadów niekiedy ściera się w wielu dziedzinach, np.: w rolnictwie, leśnictwie, przemyśle i medycynie. Albert Einstein stwierdził, że „jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia”. Dlatego warto dbać o naszych małych sprzymierzeńców i tworzyć dla nich przyjazne enklawy w naszym otoczeniu. Entomo- zieleniec jest miejscem przeznaczonym do poznawania świata owadów, stworzono im tu warunki do życia i rozwoju, wykorzystując drewniane domki, kryjówki z naturalnych elementów obecnych w przyrodzie, (tj. kamienie, kłody drewna itp.) oraz poprzez nasadzenie roślin, które stanowić będą ich bazę żerową i schronienie. Być może ten niewielki skwer stanie się inspiracją dla wielu zwiedzających, którzy zapragną zaopiekować się tymi fascynującymi stworzeniami. Warto wiedzieć, że kształty, barwy, biologia i budowle owadów przez wieki były dla ludzi źródłem wielu inspiracji. Przyczyniły się do powstania licznych przedmiotów, które używane są w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Zwiedzając ogród, zwróćmy uwagę na tajemniczy świat owadów, którego niewielki fragment stanowi ulotne piękno i tajemnicę Stworzenia. W ogrodzie tym, zadbano, by zagospodarowana przestrzeń była przyjazna owadom, stąd dobór roślin miododajnych i bezwzględny zakaz  stosowania ochrony chemicznej roślin. Wybrano rośliny o intensywnym zapachu i jasnych lub mocnych kolorach kwiatów, do których lgną owady. Zapraszamy do świata owadów.

E-przewodnik "100 atrakcji w Bieszczadach"

piątek, 05 grudzień 2014 09:49

Dzięki środkom przyznanym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wydano e-przewodnik "100 atrakcji w Bieszczadach" autorstwa Roberta Bańkosza, Arkadiusza Komskiego i Piotra Kutiaka. Regionaliści poprzez publikację elektroniczną ukażą czytelnikom walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze Bieszczadów. Atrakcje zostaną opisane i zilustrowane zdjęciami. Do listy stu miejsc obiektów w Bieszczadach wpisano elementy znane i popularne wśród mieszkańców i turystów oraz obiekty i miejsca o nieznanej dotąd historii. Pozwoli to zaistnieć tym fragmentom Bieszczadów, które dotąd były pomijanie w programach wycieczek szkolnych i krajoznawczych. Niniejsza publikacja z uwagi na łatwość jej kopiowania i drukowania będzie stanowić kompendium wiedzy dla pasjonatów regionu oraz przyszłych przewodników turystycznych.

Nieformalna Grupa promocji Bieszczadów „BAKOKU"

Grupa składa się z osób, które posiadają dużą wiedzę o regionie ponadto dysponują dużymi zasobami zdjęć i własnych opisów ciekawych miejsc. Robert Bańkosz, Arkadiusz Komski i Piotr Kutiak odznaczają doświadczeniem w popularyzacji własnej wiedzy o regionie. Są znani w kręgach turystycznych i bez trudu można odnaleźć ich udział w publikacjach elektronicznych i wydawnictwach karpackich. Wymienione osoby posiadają specjalistyczną wiedzę na temat walorów Bieszczadów. Od kilkunastu lat brały udział w różnych przedsięwzięciach o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Każda z nich była odznaczona przez Ministra Gospodarki medalem "Za zasługi dla turystyki".

Autorzy

Robert Bańkosz - mgr marketingu i zarządzania w turystyce, urzędnik d/s turystyki Urzędu Miasta w Sanoku, przewodnik beskidzki kl. I, autor wielu publikacji (folderów, albumów i przewodników) o Bieszczadach i Podkarpaciu. Koordynował wiele inicjatyw i imprez kulturowych w Sanoku i na Podkarpaciu.
Arkadiusz Komski, mgr prawa, inspektor Urzędu Miasta w Sanoku. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o bogactwie kulturowym Podkarpacia, fotograf, wydał kilka albumów, jest autorem tysięcy zdjęć obecnych w wielu publikacjach o tematyce karpackiej. Od kilkunastu lat jest interesuje się kulturą żydowską na Podkarpaciu.
Piotr Kutiak posiada średnie i wyższe wykształcenie leśne, przewodnik beskidzki kl. III. Animator ekologii w Sanoku. Redaktor naczelny portali internetowych, m.in. www.wbieszczadach.net, www.eko-sanok.pl. Koordynator wielu projektów prekologicznych, koordynator Redyku Karpackiego Transhumance 2013 na obszar województwa podkarpackiego.

„Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne", który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie".

Choinka wigilijna – symbol źródła życia

poniedziałek, 23 grudzień 2013 18:29

„Chwała Libanu do ciebie przyjdzie,
jodła i bukszpan, i sosna społem,
aby przyozdobić miejsce świętości mojej"
Izajasz 60,13

Grudzień, ostatni miesiąc w roku nieodłącznie kojarzy nam się z magią Świąt Bożego Narodzenia. Jednym ze zwyczajów kultywowanych w naszych domach podczas świąt jest przystrajanie iglastego drzewka zwanego choinką. Jest ona symbolem Zbawiciela jako źródła życia. Rolę drzewka bożonarodzeniowego pełnią ustrojone świerki, jodły, sosny (naturalne lub wykonane z tworzyw sztucznych). Gatunki te podobnie jak i inne rośliny zimozielone od wieków w wielu kulturach były przedmiotem kultu wiecznie zielonego drzewka. Uznawane były one za symbol życia, odradzania się, trwania i płodności. Nawiązywały do rajskiego drzewa dobra i zła. Szesnastowieczny zwyczaj z Alzacji, gdzie przyozdabiano drzewka w ozdoby z papieru i jabłek zagościł nieco później wśród wiernych kościoła katolickiego. Bardzo szybko rozpowszechnił się na terenie Europy Północnej i Środkowej. Jest on obecny na całym świecie, również w niechrześcijańskiej Japonii.

Do Polski zwyczaj obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia z choinką przynieśli niemieccy protestanci podczas zaborów. Początkowo ta nowa moda obecna była jedynie w miastach, wypierając tradycyjne polskie ozdoby: podłaźniczkę i dużo starszy Diduch. Podłaźniczka to wiązka gałązek jodłowych zdobiona jabłkami orzechami, ciastkami, kolorową bibułą i opłatkami. Zapewniała urodzaj i szczęście. Podłaźniczkę wieszano pod sufitem w dzień wigilii. Umieszczał ją tam gospodarz ubrany w czuchę (góralska wełniana kurta) przewiązaną sznurem uplecionym ze słomy. Obrzędowi temu towarzyszyły modlitwy. Obyczaj ten obecny był na terenie polskich Karpat do dwudziestolecia międzywojennego. Dydiuk był snopem zboża, który przed wiekami zdobił izbę, tradycję tę po dziś kultywuje wielu ludzi, m. in. znany bieszczadzki artysta Zdzisław Pękalski.

Współcześnie nasze choinki przystrajamy lampkami, bombkami, sznurami i innymi ozdobami ze szkła i tworzyw sztucznych. Dawniej ludzie używali słodyczy lub naturalnych surowców: ciastek, pierniczków, orzechów, małych jabłuszek oraz ozdób z bibuły, wydmuszek, słomy, kłosów zbóż. Ozdoby choinkowe posiadają własną symbolikę wywodzącą się z tradycji. Gwiazda Betlejemska umieszczana na pędzie szczytowym drzewka pomagała w powrotach do domu z dalekich stron. Oświetlenie, czyli dawnej świeczki zapalane w Wigilię miały chronić przed urokami i złym mocami. Orzechy zwiastowały dobrobyt i siłę. Łańcuchy na choince oznaczały więzi rodzinne lub zniewolenie grzechem. Dzwonki odniosły się do radosnych wydarzeń, anioły stanowiły opiekę nad domem.
Obecnie w sklepach i na targach mamy szeroki wybór drzewek choinkowych, kupujemy naturalne, sztuczne i w donicach. Oprócz sanockich sklepów można je kupić również w leśnictwach: np. Liszna, gdzie bardzo często są uprawiane na niewielkich plantacjach.

 

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty" w dniach 14-15 grudnia obchodziło dziesiątą rocznicę działalności. Organizacja ta zrzesza przewodników górskich beskidzkich oraz terenowych. Specjalizuje się w opracowywaniu programów specjalistycznych wycieczek turystyki kwalifikowanej dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych oraz w profesjonalnym świadczeniu usług przewodnickich na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Pogórza Przemyskiego, Dynowskiego, Strzyżowskiego i Ciężkowickiego.
Celem stowarzyszenia jest doskonalenie umiejętności zrzeszonych przewodników i sympatyków, poszerzanie posiadanych uprawnień, podwyższanie klas przewodnickich, wydawanie wewnętrznych materiałów szkoleniowych oraz szeroko pojęta promocja regionu południowo-wschodniej Polski jako miejsca atrakcyjnego wypoczynku.
Stowarzyszenie w swoich działaniach stara się integrować środowiska przewodnickie, turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, gospodarczego, a także osoby, instytucje i organizacje zainteresowane rozwojem turystycznym województwa podkarpackiego i promocją jego walorów krajoznawczych.
Jubileuszowe potkanie odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 na terenie Ośrodka Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach. Przybyłych z gości przywitał dyrektor ośrodka ks. Bogdan Janik i prezes stowarzyszenia Stanisław Orłowski. Po krótkiej prezentacji każdego z uczestników, wręczono dyplomy potwierdzających ukończenie samokształcenia kierowanego na I i II klasę przewodnika beskidzkiego. Wiceprezes d/s szkoleniowych Jacek Łeszega zaprezentował sylwetki kandydatów przyjętych uchwałą Zarządu na członków zwyczajnych stowarzyszenia. Przewodnicy otrzymali z rąk Edwina Bebło i Jacka Łeszegi materiały wydane przez samorządy i instytucje z współpracujące SPT KARPATY. Następnie przewodnicy i zaproszeni goście udali się do kaplicy pod wezwaniem N.M.P. Królowej i Matki Pięknej Miłości na mszę świętą. Nabożeństwo odprawił ks. biskup diecezji kamienieckiej Jan Niemiec, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim. Oprawę muzyczną tworzyły gimnazjalistki z Zespołu Szkół w Uhercach Mineralnych.
Podczas drugiej części imprezy odbył się koncert Przemka „Chmiela" Chmielewskiego oraz wystąpienia członków stowarzyszenia: Marka Podlipskiego (Kronika szkoleń SPT Karpaty), Bogdana Augustyna – „Rozeta karpacka", Marka Kusiaka (diaporamy z Bieszczadów i Beskidu Niskiego), Piotra Kutiaka (Redyk karpacki), Romana Frodymy (Okolice Grybowa) i Roberta Bańkosza (Kultura materialna górali karpackich). Na zakończenie dnia uczestnicy mieli możliwość degustacji win węgierskich z Winiarni Wiesława Jarosza z Sanoka.

DSC 0229-1

Prezes stowarzyszenia Stanisław Orłowski i ks.biskup Jan Niemiec

DSC 0231-1

ks. Bogdan Janik

DSC 0233-1

Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystcznych Karpaty -  Stanisław Orłowski

DSC 0235-1

Jubileusz Stowarzyszenia Przewodników Turystcznych Karpaty

DSC 0237-1

Przewodnicy Stowarzyszenia

DSC 0240-1

Stanisław Orłowski i Andrzej Radwański

DSC 0242-1

od lewej ks. biskup Jan Niemiec, ks. Piotr Bartnik i ks. Bogdan Janik

DSC 0246-1

Przewodnicy

DSC 0251-1

Wiceprezes Stowarzyszenia Przewodników Turystcznych Karpaty - Jacek Łeszega

DSC 0257-1

Wiceprezes Jacek Łeszega wręcza upominki nowym członkom zwyczajnym stowarzyszenia

DSC 0262-1

ks. biskup Jan Niemiec

DSC 0264-1

ks. Piotr Bartnik

DSC 0267-1

W kaplicy

DSC 0268-1

Uczniowie z Zespołu Szkół w Uhercach Mineralnych

DSC 0272-1

Msza w Kaplicy od wezwaniem N.M.P. Królowej i Matki Pięknej Miłości

DSC 0273-1

Msza w Kaplicy Msza w Kaplicy od wezwaniem N.M.P. Królowej i Matki Pięknej Miłości

DSC 0274-1

Msza w Kaplicy Msza w Kaplicy od wezwaniem N.M.P. Królowej i Matki Pięknej Miłości

DSC 0279-1

uczestnicy jubileuszu

DSC 0286-1

Przemek „Chmielu" Chmielewski

DSC 0288-1

 

DSC 0292-1

Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystcznych Karpaty -  Stanisław Orłowski

DSC 0299-1

 

DSC 0300-1y

Oprawa muzyczna w wykonaniu członków SPT KArpat

DSC 0301-1

DSC 0304-1

Piotr Kutiak

DSC 0306-1

Bogdan Augustyn

 

W ciągu kilku ostatnich lat w obrębie ruin Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu przeprowadzono szereg prac remontowych i konserwatorskich. Od 2003 roku turyści i mieszkańcy Ziemi Sanockiej odwiedzający klasztor mieli okazję obserwować roboty polegające na usuwaniu samosiewów drzew i krzewów, renowacji bramy i murów oraz północnej części kościoła i obu wież. Przeprowadzono również badania archeologiczne. Zadania te sfinansowano ze środków Gminy Zagórz, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego.

DSC 0091
Zakończono obecnie prace związane z udostępnieniem ruin zagórskiego karmelu. Turyści będą nogi korzystać z ogrodu przyklasztornego  oraz wieży widokowej. Ogród z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych zostanie udekorowany rabatami kwiatowymi. Urządzono w nim ciągi spacerowe wyposażono w małą architekturę ogrodową. Środki na ten cel udało się pozyskać Gminie Zagórz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

DSC 0099

ogrody przyklasztorne

ogród przyklasztorny

wieża wisokowa

 

Najstarsze dęby Ziemi Sanockiej
Za symboliczne bramy Bieszczadów uznaje się miasta: Sanok, Zagórz i Lesko, dlatego też są one obecne w wielu opracowaniach i przewodnikach bieszczadzkich. Biorąc pod uwagę turystyczne granice omawianego obszaru, miejscowości te spełniają funkcję przedsionka bieszczadzkiej krainy. 1-3 dąb i 3 lipy w Zagórzu
Zagórz jest jednym z wielu z urokliwych miejsc na pograniczu Bieszczadów. Zabytki umiejscowione w granicach administracyjnych gminy Zagórz od lat stanowią przynętę dla turystów. Oprócz cerkwi, kościołów oraz ruin klasztoru można spotkać tu osobliwości przyrodnicze, które w ostatnich miesiącach 2011 roku zostały objęte ochroną w postaci pomników przyrody, użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych.
Zwiedzanie tych obiektów rozpoczynamy w Zahutyniu koło Sanoka. Znajduje się tu pomnikowy dąb szypułkowy "Piotr", o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m wynoszącym 465 cm (rośnie przy Domu Ludowym) oraz dwa stanowiska języcznika zwyczajnego. Użytki ekologiczne: "Stanowisko języcznika zwyczajnego w lesie Huteńskim" oraz "Stanowisko języcznika zwyczajnego i tojadu mołdawskiego w lesie Zahutyńskim" znajdują się na obszarze skarp o dużym nachyleniu oddzielonych od siebie doliną potoku Brodek. Skarpy te znajdują się bliskiej odległości od linii kolejowej Sanok - Zagórz i koryta rzeki San. Pierwsze stanowisko gatunku obejmuje powierzchnię 0,5 ha, drugie 0,08 ha. Języczniki występują pod okapem drzewostanu bukowo-grabowego z domieszką jawora. Warstwę podszytu u podstawy skarpy stanowią zarośla leszczyny. W warstwie runa języcznikowi towarzyszą rzadkie gatunki roślin: przylaszczka pospolita, czworolist pospolity, kopytnik pospolity oraz sałatnica leśna. Drugie stanowisko języcznika sąsiaduje z punktowymi obszarami występowania tojadu mołdawskiego.2-2 Stanowisko w lesie zahutyńskim
W Zagórzu rosną dwa okazy dębu szypułkowego: "Kazimierz" o pierśnicy 526 cm rosnący przy ulicy Wspólnej i "Karol" (370 cm) rosnący przy ulicy Piłsudskiego. W ich pobliżu znajdują się trzy dorodne lipy drobnolistne: "Osławianka (230 cm), "Zagórzanka" (280 cm) i "Józefinka" (285 cm).
Poruszając się doliną Osławy, docieramy do Tarnawy Dolnej. Po lewej stronie przy budynku Szkoły Podstawowej rośnie okazały dąb szypułkowy "Leopold", o obwodzie pnia 457 cm. W Tarnawie Górnej, przy boisku sportowym znajduje się dąb "Mikołaj", o obwodzie pnia 410 cm. Nazwa pomnika pochodzi od imienia patrona pobliskiej cerkwi. W obrębie jego pnia obserwuje się ślady żerowisk rzadkiego chrząszcza kozioroga dębosza.
W Łukowem, z mostu prowadzącego do stadniny konnej obserwuje się malownicze progi skalne. Tworzą one barierę dla wód Tarnawki na całej długości koryta. Fragment omawianej rzeki objęto małopowierzchniową formą ochrony pod postacią stanowiska dokumentacyjnego.  Nieopodal, na stromej skarpie skąd rozpościera się widok na przełom i omawiane progi rośnie dąb szypułkowy "Staruszek", o obwodzie pnia 710 cm.
W Kalnicy zatrzymujemy się przy ruinach zabudowań dworskich, które stanowiły własność hr. Ksawerego Krasickiego. Do dziś widoczna jest jedna ze ścian i fundamenty budynku, w którym mieszkał i tworzył Wincenty Pol. W promieniu kilkunastu metrów rosną trzy potężne drzewa uznane za pomniki przyrody. Przy ruinach zabudowań dworskich, znajduje się dąb "Aleksander" (380 cm), wyróżniający się mocno zredukowaną koroną o stożkowatym przekroju. Po drugiej stronie drogi rosną dwa potężne okazy jesionu wyniosłego: "Ksawery" (458 cm) i "Ignacy" (381 cm).
Dojeżdżając do skrzyżowania w Kalnicy do lewoskrętu prowadzącego do Mchawy, po naszej lewej stronie pojawia się nieużytkowany zakład karny. To właśnie tu znajduje się najbardziej okazały spośród opisywanych drzew, dąb szypułkowy "Szumny" o obwodzie pnia 698 cm. W miejscu konara, który rośnie równolegle do gruntu jego obwód mierzy nawet 887 cm. Drzewo, które zachwyca swoim majestatem umiejscowione jest w miejscu tzw. "spacerniaka" i cieszy się bardzo dobrą kondycją. Dąb
Opisywany okaz wraz z "Staruszkiem" z Łukowego może śmiało pretendować do miana największych drzew na obszarze Bieszczadów. Dzięki staraniom Gminy Zagórz wymienione drzewa pomnikowe czekają zabiegi pielęgnacyjne mające na celu przedłużenie ich życia. Prace te sfinansuje gmina oraz środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Strona 1 z 10
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384